Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KEI-week en heeft als voornaamste taak om het Dagelijks Bestuur te adviseren en te ondersteunen. Zo draagt het Algemeen Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de KEI-week en stemt het in met belangrijke stukken zoals het beleidsplan, de begroting en jaarverslagen. De adviesgevende rol uit zich daarnaast in het organiseren van verschillende werkgroepen en de maandelijkse vergadering met het Dagelijks Bestuur. Voorbeelden van werkgroepen zijn internationalisering, werving en duurzaamheid. Verder houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met opstellen en waarborgen van het langetermijnbeleid van de stichting.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 studenten vanuit alle takken van het studentenleven en is een parttime tweejarig bestuur. In het AB zijn verschillende sectoren in Groningen vertegenwoordigd, zoals culturele verenigingen, studentenverenigingen, sportverenigingen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en oud-leden van het Dagelijks Bestuur. Per maand ben je zo’n 16 uur kwijt aan taken. Naast de bestuurstaken doe je ook nog allerlei leuke sociale dingen met zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur om als uiteindelijke doel een geslaagde en goed georganiseerde KEI-week neer te zetten!

Meer informatie over het Algemeen Bestuur? Download de informatiebrochure hier!

De sollicitaties voor het Algemeen Bestuur 2025 zijn open tot 28 april 23:59 uur. Stuur je motivatiebrief en cv naar abvoorzitter@keiweek.nl.

De volgende personen hebben op dit moment zitting in het Algemeen Bestuur:

 

Sara Kruit Voorzitter
Stijn Hussen Vicevoorzitter/studentenorganisaties RUG
Mandy Visser Levensbeschouwing & Cultuur
Jeffrey de Groot Studentensportverenigingen
Naomi Scholte Studentengezelligheidsverenigingen
Stijn Hoogland Studentenorganisaties HG
Martika Smook Internationalisering/inclusiviteit
Fieke Meeuwissen Dagelijks Bestuur 2023
Scott Smook Dagelijks Bestuur 2023