Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets! Tickets!

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KEI-week en heeft als voornaamste taak om het Dagelijks Bestuur te adviseren en te ondersteunen. Zo draagt het Algemeen Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de KEI-week en stemt het in met belangrijke stukken zoals het beleidsplan, de begroting en jaarverslagen. De adviesgevende rol uit zich daarnaast in het organiseren van verschillende werkgroepen en de maandelijkse vergadering met het Dagelijks Bestuur. Voorbeelden van werkgroepen zijn internationalisering, werving en duurzaamheid. Verder houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met opstellen en waarborgen van het langetermijnbeleid van de stichting.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 studenten vanuit alle takken van het studentenleven en is een parttime tweejarig bestuur. In het AB zijn verschillende sectoren in Groningen vertegenwoordigd, zoals culturele verenigingen, studentenverenigingen, sportverenigingen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en oud-leden van het Dagelijks Bestuur. Per maand ben je zo’n 16 uur kwijt aan taken. Naast de bestuurstaken doe je ook nog allerlei leuke sociale dingen met zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur om als uiteindelijke doel een geslaagde en goed georganiseerde KEI-week neer te zetten!

Meer informatie over het Algemeen Bestuur? Download hier de informatiebrochure.

De sollicitaties voor het Algemeen Bestuur 2024 zijn open tot 30 april 18:00 uur. Stuur je motivatiebrief en CV naar abvoorzitter@keiweek.nl.

De volgende personen hebben op dit moment zitting in het Algemeen Bestuur:

Leonie Krol Voorzitter
Luna Jansma Vicevoorzitter en Levensbeschouwing & Cultuur
Simon Bezemer Studentengezelligheidsverenigingen
Johannes Hutten Studentensportverenigingen
Marieke Kopmels Internationalisering & Inclusiviteit
Jeffrey de Groot Studentenorganisaties HG
Mark Timmer Studentenorganisaties RUG
Jeanne Borst Dagelijks Bestuur 2022
Eva van der Hulst Dagelijks Bestuur 2022