Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KEI-week en heeft als voornaamste taak om het Dagelijks Bestuur te adviseren en te ondersteunen. Zo draagt het Algemeen Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de KEI-week en stemt het in met belangrijke stukken zoals het beleidsplan, de begroting en jaarverslagen. De adviesgevende rol uit zich daarnaast in het organiseren van verschillende werkgroepen en de maandelijkse vergadering met het Dagelijks Bestuur. Voorbeelden van werkgroepen zijn internationalisering, werving en duurzaamheid. Verder houdt het Algemeen Bestuur zich bezig met opstellen en waarborgen van het langetermijnbeleid van de stichting.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 studenten vanuit alle takken van het studentenleven en is een parttime tweejarig bestuur. In het AB zijn verschillende sectoren in Groningen vertegenwoordigd, zoals culturele verenigingen, studentenverenigingen, sportverenigingen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en oud-leden van het Dagelijks Bestuur. Per maand ben je zo’n 12 uur kwijt aan taken. Naast de bestuurstaken doe je ook nog allerlei leuke sociale dingen met zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur samen om als uiteindelijke doel een geslaagde en goed georganiseerde KEI-week neer te zetten!

Heb je interesse in het Algemeen Bestuur? Lees hier de Algemeen Bestuur Brochure 2022! Of stuur een mailtje naar abvoorzitter@keiweek.nl voor je vragen of om een koffiemomentje in te plannen!

De deadline voor het solliciteren voor het Algemeen Bestuur ligt op: 24 april 2022 om 18:00 uur. Je kan solliciteren door je cv plus motivatie te sturen naar abvoorzitter@keiweek.nl!

De volgende personen hebben op dit moment zitting in het Algemeen Bestuur:

 

Floris Ganzeboom Voorzitter
Marieke Kopmels Vicevoorzitter en Levensbeschouwing & Cultuur
Bas Meijer Studentengezelligheidsverenigingen
Rik Roosjen Studentensportverenigingen
Bauke van der Kooij Internationalisering & Inclusiviteit
Inge Wilms Studentenorganisaties HG
Irene Lulofs Studentenorganisaties RUG
Leonie Krol Dagelijks Bestuur 2021
Reinier Gertsen Dagelijks Bestuur 2021