Inschrijven

Algemeen Bestuur

De organisatie van Stichting KEI bestaat uit verschillende bestuursorganen. De belangrijkste bestuursorganen zijn het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) Het Algemeen Bestuur (AB) is het stichtingsbestuur en daarmee het hoogste orgaan van Stichting KEI. Het AB draagt de eindverantwoordelijkheid voor de KEI-week, controleert en adviseert het DB en stelt het meerjarenbeleid op. Het AB moet instemmen met belangrijke stukken, waaronder het beleidsplan, de begroting en de jaarverslagen. Het AB is een parttime bestuur en wordt gecombineerd met andere werkzaamheden (bijvoorbeeld een studie). Er wordt één keer per maand samen met het DB vergaderd over het beleid, de voortgang en lopende zaken. In het AB zijn verschillende sectoren in Groningen vertegenwoordigd, zoals culturele verenigingen, studentenverenigingen, sportverenigingen, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en oud-leden van het Dagelijks Bestuur.

Interesse in het Algemeen Bestuur? Lees de Factsheet AB 2019 en solliciteer nu!

De volgende personen hebben op dit moment zitting in het Algemeen Bestuur:

Robbert de Groot Voorzitter
Dennie Kleijweg Vicevoorzitter
Jasper van de Kamp Medewerker RUG
Tijn Oprins Medewerker HG
Daan Brouwers Dagelijks Bestuur 2017
Marciano Bootsman Dagelijks Bestuur 2017
Cécile van der Maarel Studentengezelligheidsverenigingen
Lieke Knip Studentensportorganisaties
Emma Wind Cultuur en Levensbeschouwing / Internationalisering
Daan van Dijk Studentenorganisaties RUG
Bas Oudenhuijsen Studentenorganisaties HG

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de KEI-week.

Inschrijven nieuwsbrief

Partners

Zonder onze trouwe partners zou het allemaal niet gelukt zijn.