Algemeen Bestuur

De organisatie van Stichting KEI bestaat uit verschillende delen. Boven het Dagelijks Bestuur (DB) staat het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het stichtingsbestuur en daarmee het hoogste orgaan van Stichting KEI. Het AB draagt de eindverantwoordelijkheid voor de KEI-week, controleert en adviseert het DB en stelt het meerjarenbeleid op. Het AB moet instemmen met belangrijke stukken zoals het beleidsplan, de begroting en jaarverslagen. Er wordt één keer per maand samen met het DB vergaderd over het beleid, de voortgang en lopende zaken. In het AB zijn de verschillende sectoren in Groningen vertegenwoordigd, zoals studentenverenigingen, cultuur, sportverenigingen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen (HG) en oud leden van het Dagelijks Bestuur.

De volgende personen hebben op het moment zitting in het Algemeen Bestuur:

Lieke Knip     

Voorzitter / Internationalisering

Jochem van Dam

 Vice-voorzitter / Studentengezelligheidsverenigingen

Shanty Vriesema

Medewerker RUG

Caspar Kraaijpoel

Medewerker HG

Steven Fagel

Dagelijks Bestuur 2015

Merijn Bouwman

Dagelijks Bestuur 2015

Inger Zeevalkink

Overig

Jet Swart

Studentensportorganisaties

Jip Miedema

Cultuur en Levensbeschouwing

Wido Heeman

Studentorganisaties RUG

Marten Dubbelboer

Studentenorganisaties HG

 

KEI-week

Installeer onze app!