Kascommissie

Het Algemeen Bestuur wordt in haar beslissingen bijgestaan door een Kascommissie. De Kascommissie controleert de boekhouding van Stichting KEI en bestaat uit leden met veel kennis over financiën en de organisatie. De volgende personen hebben in 2016 zitting in de Kascommissie:

Jochem van Dam

Voorzitter / Lid Algemeen Bestuur

Nynke Rosier

Extern lid

Wessel Goinga

Penningmeester 2015

Leo Wenneger

Extern lid RUG

Nicol Tinselboer

Extern lid HG

Erwin Brandsma

Extern lid

KEI-week

Installeer onze app!