Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van Stichting KEI staat volledig achter de doelstellingen van de KEI-week en beveelt iedereen van harte aan om aan deze week deel te nemen, of om te helpen met de organisatie. Het Comité bestaat uit de volgende personen:

- Prof. dr. E. Sterken
Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen

- Drs. H.J. Pijlman
Voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool

- Dhr. P.E.J. den Oudsten
Burgemeester van de gemeente Groningen

- Prof. dr. J.C.C. Borleffs
Voorzitter van de Advies Commissie Introductietijden

-  Mr. Drs. F.J. Paas
Commissaris van de Koning in de provincie Groningen

KEI-week

Installeer onze app!