Kascommissie

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur wordt in haar beslissingen wat betreft financiën bijgestaan door de Kascommissie. De Kascommissie controleert de boekhouding van Stichting KEI en bestaat uit leden met veel kennis over financiën en de organisatie. Daarnaast helpt de Kascommissie de Penningmeester in de KEI-week met allerlei taken.

De volgende personen hebben op dit moment zitting in de Kascommissie: 

Jochem van Dam

Voorzitter / Lid Algemeen Bestuur

Jordi van Holten

Penningmeester 2017

Sander van Ginkel

Penningmeester 2016

Wessel Goinga

Penningmeester 2015

Leo Wenneger

Extern lid RUG

Nicol Tinselboer

Extern lid HG

Wido Heeman

Lid Algemeen Bestuur

Martijn van Boven

Dagelijks Bestuur 2016

Tijs Schnaar

Extern lid

Michelle Koning

Extern lid

KEI-week

Installeer onze app!