Algemeen Bestuur

De organisatie van Stichting KEI bestaat uit verschillende delen. Boven het Dagelijks Bestuur (DB) staat het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het stichtingsbestuur en daarmee het hoogste orgaan van Stichting KEI. Het AB draagt de eindverantwoordelijkheid voor de KEI-week, controleert en adviseert het DB en stelt het meerjarenbeleid op. Het AB moet instemmen met belangrijke stukken zoals het beleidsplan, de begroting en jaarverslagen. Er wordt één keer per maand samen met het DB vergaderd over het beleid, de voortgang en lopende zaken. In het AB zijn verschillende sectoren in Groningen vertegenwoordigd, zoals cultuur, studentenverenigingen, sportverenigingen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen (HG) en oud-leden van het Dagelijks Bestuur.

Download Factsheet AB.pdf

De volgende personen hebben op dit moment zitting in het Algemeen Bestuur:

Lieke Knip

Voorzitter / Internationalisering

Jochem van Dam

Vice-voorzitter / Studentengezelligheidsverenigingen

Shanty Vriesema

Medewerker RUG

Tijn Oprins

Medewerker HG

Femke Dijkstra

Dagelijks Bestuur 2016

Heleen van Wijck

Dagelijks Bestuur 2016

Inger Zeevalkink

Overig

Jet Swart

Studentensportorganisaties

Jip Miedema

Cultuur en Levensbeschouwing

Wido Heeman

Studentorganisaties RUG

Bas Oudenhuijsen

Studentenorganisaties HG

KEI-week

Installeer onze app!