Algemeen Bestuur

De organisatie van Stichting KEI bestaat uit verschillende delen. Boven het Dagelijks Bestuur (DB) staat het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB) is het stichtingsbestuur en daarmee het hoogste orgaan van Stichting KEI. Het AB draagt de eindverantwoordelijkheid voor de KEI-week, controleert en adviseert het DB en stelt het meerjarenbeleid op. Het AB moet instemmen met belangrijke stukken, waaronder het beleidsplan, de begroting en de jaarverslagen. Er wordt één keer per maand samen met het DB vergaderd over het beleid, de voortgang en lopende zaken. In het AB zijn verschillende sectoren in Groningen vertegenwoordigd, zoals culturele verenigingen, studentenverenigingen, sportverenigingen, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de Hanzehogeschool Groningen (HG) en oud-leden van het Dagelijks Bestuur.

Factsheet AB.pdf

De volgende personen hebben op dit moment zitting in het Algemeen Bestuur:

 

Robbert de Groot 

Voorzitter

Dennie Kleijweg

Vice-voorzitter 

Shanty Vriesema

Medewerker RUG

Tijn Oprins

Medewerker HG

Daan Brouwers

Dagelijks Bestuur 2017

Marciano Bootsman

Dagelijks Bestuur 2017

Cécile van Maarel

Studentengezelligheidsverenigingen 

Lieke Knip 

Studentensportorganisaties

Emma Wind

Cultuur en Levensbeschouwing / Internationalisering

Daan van Dijk

Studentorganisaties RUG

Bas Oudenhuijsen

Studentenorganisaties HG

KEI-week

Installeer onze app!