Voor wie is de KEI-week?

De KEI-week is voor alle eerstejaarsstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, Stenden Hogeschool en HBO Nederland. Evengoed zijn de doorstroom- en masterstudenten die naar Groningen komen welkom. Wanneer je een doorstroom- of masterstudent bent kun je dit aangeven bij de inschrijving en wordt je, als je dat wil, geplaatst in een doorstroomgroep. De KEI-week kan ook bezocht worden door studenten met een beperking, de evenementen zijn bijvoorbeeld (bijna allemaal) rolstoelvriendelijk.  

KEI-week

Installeer onze app!